werp vijfkamp M50 Marco Fokke telling 2023

     
kogelslingeren 28.68 m 397 pt
kogelstoten 10.55 m 617 pt
discuswerpen 32.37 m 516 pt
speerwerpen 38.49 m 549 pt
gewichtwerpen 9.85 m 442 pt
     
totaal   2521 pt