werp vijfkamp M60 Corné Haast telling 2023

     
kogelslingeren 24.19 m 349 pt
kogelstoten 8.38 m 501 pt
discuswerpen 30.36 m 451 pt
speerwerpen 33.25 m 522 pt
gewichtwerpen 10.23 m 469 pt
     
totaal   2292 pt